Motyw władzy

Wiersz Miłosza piętnuje zachowanie złego władcy, który otacza się błaznami, gotowymi poprzeć każdą jego decyzję, bez względu na jej słuszność. Zły władca używa swej siły ze szkodą dla poddanych, nie waha się przed wyrządzaniem im krzywdy. Wydaje mu się, że może bezkarnie krzywdzić innych, gdyż nikt nie jest w stanie mu się sprzeciwić.

Źródło: streszczenia.pl